Üyelik Sözleşmesi

Chef Team Üyelik Sözleşmesi

 1. Chefteam.org üyelik formunda (“form”) aday tarafından verilen bilgiler ile varsa aday tarafından sisteme yerleştirilen özgeçmişindeki (“özgeçmiş”) bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğüne sahip değildir. Özgeçmiş bilgilerinin doğruluğundan bizzat aday sorumludur.
 1. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat adaya aittir.
 1. Chefteam.org tarafından işbu form ve özgeçmişte verilen bilgilerin gerçeğe aykırılığının tespit edilmesi ve/veya öğrenilmesi hallerinde Chefteam.org adayın üyeliğini iptal edebilir.
 1. Formdaki ve özgeçmişteki bilgiler nedeniyle ve/veya 3. kişilere doğrudan ve/veya dolaylı olarak verilebilecek her türlü zarardan bizzat aday sorumludur. Bu nedenle Chefteam.org’un herhangi bir ödeme yapması gerektiği takdirde, aday Chefteam.org’un ödediği miktarı kendisine rücu edebileceğini peşinen kabul eder.
 1. Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder. Aday herhangi bir iş ilanına başvurduğu zaman özgeçmişinde yer alan kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilanı yayınlayan firmaya aktarılmaktadır. Aday, sitede yayınlanan herhangi bir ilana başvururken işbu durumu peşinen bilmektedir. Aday, ilana başvurduktan sonra özgeçmişinde aktardığı kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun ilan sahibi firmaya geçtiğini, Chefteam.org’un, ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder. Herhangi bir tarihte aday, başvurduğu ilan ile ilan sahibi firmaya aktarılan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya iletecektir, Chefteam.org’un bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul etmektedir.
 1. Aday, sitede yer alan özgeçmişinin ve dolayısı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin firmalar tarafından görüntülenebileceğini, kaydedilebileceğini, özgeçmişini ve dolayısı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini görüntülemesini ve/veya kaydetmesini istemediği firmalara sistem üzerinden “ambargo” koyması gerektiğini peşinen kabul eder. Aday, sitede yayınlanan özgeçmişi ve dolayısı ile kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun ambargo koymadığı ve özgeçmişi görüntüleyen ve/veya kaydeden firmalara geçtiğini, Chefteam.org’un, aday tarafından ambargo konulmamış firmalar tarafından elde edilen bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder. Herhangi bir tarihte aday, ambargo koymadığı firma tarafından elde edilmiş ve/veya firma tarafından kaydedilmiş kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak söz konusu firmaya iletecektir, Chefteam.org’un bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul etmektedir.

7.Aday, istediği bir zaman diliminde sitede yer alan özgeçmişinde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmişinde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, iş ilanını yayınlayan firma tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.

 1. Aday, sitede yer alan “Açık Özgeçmiş” özelliği ile, tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceği, ancak açık kaldığı süreçte özgeçmiş bilgilerinin ve dolayısı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğinin ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Chefteam.org’un herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir.

9.Aday, “Selvi Ürünü” ile özgeçmişine video ekleyebilmektedir. Aday, özgeçmişine video eklerse, eklediği video kaydının ve video kaydı ile ilettiği tüm kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin iş ilanlarına başvuru yaptığı firmalar ve özgeçmiş havuzunda inceleme yapan firmalar(eğer aday özgeçmişinizi tüm firmaların görüntülemesine açmış ise) tarafından görüntüleneceği peşinen kabul etmektedir.

10.Aday özgeçmişini “aktif” olarak ayarladığı ve görüntülenmesine bir kısıtlama getirmediği sürece, sitede yer alan kişisel bilgi ve özgeçmişlerinin site kullanıcıları tarafından görüntülenebileceğini peşinen kabul etmektedir.

 1. Aday, üyeliği kapsamında formda verdiği ve sitede paylaştığı tüm bilgilerden yararlanarak Chefteam.org’un kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir.
 1. Sitede verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, gizliliği ve/veya korunması ile ilgili olarak Chefteam.org’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 1. Chefteam.org’un aday tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden kullanıcıya iletişim, yeniliklerle ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Chefteam.org’un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 1. Chefteam.org internet sitesinde yer alan iş ilanlarına başvuruda bulunan adaya, ilanı yayınlayan firma ve/veya kişiler tarafından Chefteam.org mülakat daveti arayüzünden gönderilebilmektedir. Aday, söz konusu daveti GELEN KUTUSU üzerinden kabul eder ancak mülakata mazeretsiz olarak katılmazsa, ilan sahibi tarafından sistemde “Aday Mülakata Mazeretsiz Katılmadı” işaretlemesi yapılabilmektedir. Söz konusu işaretleme yapıldığı takdirde aday e-posta yolu ile bilgilendirilmektedir. Eğer son 1 yıl içinde üç farklı ilana başvuran ve sistem üzerinden gönderilen mülakat davetini kabul ettiği halde mazeretsiz olarak mülakata katılmayan aday için üç ayrı ilan sahibi tarafından “Aday Mülakata Mazeretsiz Katılmadı” işaretlemesi yapılırsa, en son işaretlemenin yapıldığı tarihten itibaren 6(altı) ay boyunca söz konusu işaret tüm firmalar tarafından görünecek şekilde yayınlanmaktadır. Aday işbu durumu peşinen kabul eder.

15.Aday, işbu Sözleşmeyi onaylayarak ve siteye özgeçmiş yükleyerek kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin Chefteam.org tarafından işlenmesini peşinen kabul etmektedir.

Chef Team

Hotel, Restaurant ve Kafelerde bulunan iş ilanlarına ulaşmanın en kolay yolu.

İletişim

Chef Team
22 Upper Ground,London,UK
info@chefteam.org
http://chefteam.org

HABER BÜLTENİ